Move to main content
Mobile Menu Button
Nearby Hot Spring Shops
You might be interested in..
Special Offer
Events
Hot Spring Shops

2022.11.10 Taiwan Golden Hot Spring Awards Real-time Vote Table

Date:2022-11-10
Activity Date: 2022-11-01~2022-12-31

Taiwan Golden Hot Spring Awards Real-time Vote Table

Hot Spring Area Votes
Xinbeitou 3272
Shamaoshan 1880
Yangmingshan 2666
Wulai 2875
Jinshan Wanli 1585
Jiaoxi 6223
Neiwan Jianshi 1101
Tai'an 9670
Guguan 3306
Dakeng 811
Wuri 1387
Beigangxi 1151
Dongpu 1333
Guanziling 4010
Baolai Bulao 5515
Sichongxi 2040
Antong 971
Ruisui 1476
Zhiben 3480

Top