Move to main content
Mobile Menu Button
Nearby Hot Spring Shops
You might be interested in..
Special Offer
Events
Hot Spring Shops

2022.12.07-Taiwan Golden Hot Spring Awards Real-time Vote Table

Date:2022-12-07
Activity Date: 2022-11-01~2022-12-31

Taiwan Golden Hot Spring Awards Real-time Vote Table

Hot Spring Area Votes
Xinbeitou 14765
Shamaoshan 8751
Yangmingshan 12438
Wulai 13782
Jinshan Wanli 8526
Jiaoxi 27891
Neiwan Jianshi 5234
Tai'an 44388
Guguan 15547
Dakeng 4524
Wuri 6173
Beigangxi 7906
Dongpu 9230
Guanziling 17645
Baolai Bulao 26540
Sichongxi 10836
Antong 4830
Ruisui 6632
Zhiben 14545

Top