Move to main content
Mobile Menu Button
Nearby Hot Spring Shops
You might be interested in..
Special Offer
Events
Hot Spring Shops

2022.11.28 Taiwan Golden Hot Spring Awards Real-time Vote Table

Date:2022-11-29
Activity Date: 2022-11-01~2022-12-31

Taiwan Golden Hot Spring Awards Real-time Vote Table

Hot Spring Area Votes
Xinbeitou 11250
Shamaoshan 6231
Yangmingshan 9451
Wulai 10493
Jinshan Wanli 6193
Jiaoxi 21062
Neiwan Jianshi 4001
Tai'an 35691
Guguan 12114
Dakeng 3466
Wuri 4800
Beigangxi 5692
Dongpu 6663
Guanziling 14141
Baolai Bulao 20358
Sichongxi 8372
Antong 3607
Ruisui 5096
Zhiben 11480

Top